Wyszukiwarka:
Koszyk z zakupami
Katalog Produktów
Informacje

Gorące promocje
Masz pytania bądź wątpliwości?
Skontaktuj się z nami:
+48 62 732 32 84
Regulamin 

Regulamin sklepu internetowego

www.sklep.pollena.com.pl

 

1.       Postanowienia ogólne

Sklep internetowy www.sklep.pollena.com.pl  prowadzony jest przez „Pollena” Przedsiębiorstwo Chemii Gospodarczej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Powstańców Wlkp. 16 63 - 500 Ostrzeszów prowadzące działalność gospodarczą na terenie całego kraju, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000419241, NIP 514-028-41-06, REGON 300567329, zwanej dalej „POLLENA”. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest przez sklep internetowy www.sklep.pollena.com.pl zwany dalej Sklepem a każdą osobą fizyczną lub prawną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (konsument), zwaną dalej Klientem.

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego www.sklep.pollena.com.pl , a także prawa i obowiązki oraz warunki odpowiedzialności  „POLLENA” i użytkowników Sklepu.

Przed rozpoczęciem procesu zakupów/korzystania ze Sklepu każdy użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z niniejszym regulaminem. Korzystanie ze sklepu oznacza akceptację postanowień regulaminu.

Regulamin jest udostępniony klientom na stronie www.pollena.com.pl w zakładce Dla Partnerów/Materiały do pobrania,  oraz na http://www.sklep.pollena.com.pl/regulamin-i-3.html ;  w godzinach pracy (tj. między 8.00 – 16.00) przedsiębiorstwa może być udostępniony bezpłatnie drogą elektroniczną, dostępny jest również w formie pisemnej w siedzibie firmy tj. ul. Powstańców Wlkp. 16 63 - 500 Ostrzeszów

2.       Słownik pojęć na potrzeby niniejszego regulaminu

Sklep - Sklep internetowy www.sklep.pollena.com.pl  prowadzony przez „Pollena” Przedsiębiorstwo Chemii Gospodarczej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Powstańców Wlkp. 16 63 - 500 Ostrzeszów prowadzące działalność gospodarczą na terenie całego kraju, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000419241, NIP 514-028-41-06, REGON 300567329, sprzedający  towary wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet;

Regulamin – niniejszy dokument;

Towar – produkty przedsiębiorstwa  „POLLENA” oferowane do zakupu w Sklepie;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru zawarta na skutek złożenia zamówienia;

Klient - osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (konsument);

Zamówienie – dyspozycja zakupu towaru/towarów złożona przez klienta za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia umożliwiające porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, w tym poczta elektroniczna;

Konto Klienta – baza danych zawierających informacje o Kliencie służące do realizacji składanych zamówień, dane kontaktowe,  historię zamówień, dane dotyczące wpłat z tytułu zamówień;

Przelew tradycyjny – płatność dokonana przez Klienta przez konto internetowe, stacjonarnie w banku lub na poczcie;

Przelew elektroniczny – płatność dokonana przez Klienta z konta bankowego on-line, kartą kredytową, za pośrednictwem centrum rozliczeniowego dotpay: http://dotpay.pl

3.       Informacje techniczne

Administratorem sklepu jest „Pollena” Przedsiębiorstwo Chemii Gospodarczej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Powstańców Wlkp. 16 63 - 500 Ostrzeszów prowadzące działalność gospodarczą na terenie całego kraju, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000419241, NIP 514-028-41-06, REGON 300567329zwanej dalej „POLLENA”

Kontakt do Sklepu - e-mail: esklep@pollena.com.pl;  tel: 62 7323284 (do godz. 14-tej)

Sklep oferuje następujący rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną: Sklep internetowy

Korzystanie ze Sklepu jest możliwe za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową. Sklep został zoptymalizowany dla następujących parametrów technicznych:

-  przeglądarka: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Firefox;

-  system operacyjny: MS Windows, Mac OS, Android

-  rozdzielczość: 1024x68

-  wymagania sprzętowe: komputer lub urządzenie mobilne posiadające procesor o taktowaniu co najmniej 1 GHz oraz pamięć RAM co najmniej 512 Mb;

-  Sklep zawiera treści informacyjne (oferta handlowa) i handlowe

4. Oferta  i cena towarów

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów na terenie Polski wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.

Wszystkie ceny w ofercie Sklepu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia i jest ceną towaru. Koszt dostawy dostępny jest pod adresem: http://www.sklep.pollena.com.pl/koszty-dostawy-i-7.html

 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i kosztu transportu znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Wskazane zmiany będą miały zastosowanie jedynie do zamówień złożonych już po ich wprowadzeniu.

Oferty promocyjne i rabaty co do zasady nie łączą się, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej, szczegóły realizacji ofert promocyjnych określają odrębne regulaminy.

Płatność za zamówiony towar może zostać zrealizowana w następujący sposób:

-  Tradycyjny przelew bankowy na konto Sklepu,

- Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay: http://www.dotpay.pl

5. Składanie i realizacja zamówień

Zawarcie umowy może zostać zrealizowane przez złożenie zamówienia na stronie www.sklep.pollena.com.pl . W celu złożenia zamówienia klient musi dokonać następujących czynności: 

-  założenie konta klienta, co zostanie potwierdzone wiadomością wysłaną automatycznie na podany w trakcie rejestracji przez użytkownika adres mailowy;

-  dokonać wyboru produktów, wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy (adres dostawy i  faktury/dokumentu mogą być różne); 

-  wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza, w których następuje wykorzystanie danych  w wyniku wcześniejszej rejestracji ;

-  potwierdzenie zamówienia odbywa się za pomocą przycisku oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” . Złożenie zamówienia potwierdzane jest wysłaniem na adres e-mail kupującego dokumentu zawierającego potwierdzenie zawarcia umowy

-  po złożeniu zamówienia Klient zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty za towary oraz opłat za dostawę towarów  na rachunek bankowy Sklepu

-  brak wpłaty po upływie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z zamówienia

-  realizacja zamówienia odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich w ciągu 7 dni roboczych; na życzenie klienta możliwy jest odbiór osobisty,

-  wszelkie informacje dotyczące procesu zakupów w Sklepie dostępne są w Biurze Obsługi Sklepu od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 14.00 pod numerem tel. 62 7323 284 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej esklep@pollena.com.pl

6. Odstąpienie od umowy i procedura reklamacyjna

Klient może odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty objęcia przesyłki w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Odstąpienie nie może jednak dotyczyć umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. W tym celu powinien wypełnić dołączony do otrzymanej przesyłki formularz odstąpienia od umowy, podpisać go i przesłać go na adres Sklepu wraz ze zwracanym towarem, na własny koszt. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zwracanego towaru powiększonej o koszt najtańszej oferowanej przez Sklep wysyłki. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Klient zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia i zapakowania zwracanego towaru.

W przypadku stwierdzenia przez Klienta wad dostarczonego mu towaru, Klient powinien poinformować Sklep o istniejących wadach pisemnie, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej Sklepu. Jednocześnie Klient powinien przesłać wadliwy towar na adres Sklepu ze wskazaniem wykrytej wady oraz załączyć dokument zakupu. Sklep niezwłocznie po otrzymaniu wadliwego towaru wymieni go na towar wolny od wad i odeśle na adres, na który pierwotnie został wysłany zamówiony towar. W przypadku niedostępności takiego samego towaru wolnego od wad, Sklep zaproponuje Klientowi inny towar w tej samej cenie albo zwróci równowartość ceny wadliwego towaru  na wskazane przez Klienta konto bankowe lub przekazem pocztowym na adres, na który towar został wysłany.

7. Postanowienia końcowe

Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte w Sklepie są chronione prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie ich w całości lub w częściach, wykorzystywanie bez pisemnej zgody sprzedającego jest zabronione. Nazwy, znaki graficzne i towarowe oferowanych towarów firmowych są własnością „Pollena” Przedsiębiorstwo Chemii Gospodarczej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. natomiast pozostałych produktów są własnością ich producentów i są wykorzystywane tylko w celach informacyjnych.

W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowego adresu dostawy oraz odebrania przesyłki przez odbiorcę pod wskazanym adresem przesyłkę uważa się za doręczoną prawidłowo. W przypadku niedoręczenia przesyłki i zwrotu do nadawcy koszt powtórnego nadania zamówionego towaru wynosi 29 zł za każdą paczkę. (Kwota ta wynika z kosztów ponoszonych przez Sklep, na które składają się: koszt przesyłki powrotnej oraz koszt kolejnego nadania.)

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapisem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Rejestrując się w naszym Sklepie Internetowym użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2014 r., poz. 1182). Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez „Pollena” Przedsiębiorstwo Chemii Gospodarczej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Powstańców Wlkp. 16, 63 - 500 Ostrzeszów w celu realizacji zamówień w sklepie internetowym. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom bądź innym podmiotom.

 


Kontynuuj Zakupy
Copyright 2017 by POLLENA PChG Sp. z o.o. s.k. All Right Reserved. Polityka prywatności cookies Projekt i realizacja: iPolska